linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Географія. Первинне діагностичне тестування за курс 6-7 класів

SURGe

Діагностичні тести з географії створені, щоб допомогти виявити ті з тем, що вивчалися у 6-7 класах, над якими учням/ученицям потрібно додатково попрацювати, щоб надолужити прогалини в знаннях і вміннях.

Тут розміщено матеріали для первинного діагностичного тестування з географії за підсумками навчання у 6—7 класах.

Цей тест допоможе з’ясувати, на якому рівні засвоєні теми попередніх років навчання, та виявити ті з-поміж тем, над якими потрібно додатково попрацювати, щоб надолужити прогалини в знаннях і вміннях. Зокрема це розділи й теми:

Розділ «ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ» (Географія 6 клас за НУШ):

 • Форма й розміри Землі, географічні наслідки її рухів
 • Зображення земної поверхні на глобусі, плані місцевості й карті
 • Визначення відстаней на глобусі, плані місцевості й карті за масштабом
 • Абсолютна й відносна висота місцевості

Розділ «КАРТОГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ» (Географія 7 клас за НУШ):

 • Географічні координати точки на карті
 • Відстані між точками, що лежать на одному меридіані / на одній паралелі в градусах і в кілометрах

Розділ «ГОЛОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ» (Географія 7 клас за НУШ):

 • Особливості географічного положення материків / океанів
 • Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини материків / дна океанів
 • Загальні риси клімату, кліматичні пояси і типи клімату материків / океанів
 • Поверхневі та підземні води суходолу / водні маси океанів
 • Особливості рослинного й тваринного світу, зональність природи на материках / в океанах
 • Основні екологічні проблеми материків / океанів

Тест складається з двох частин: «Головні закономірності формування природи материків та океанів» та «Практичні навички роботи з планом місцевості та географічною картою». На виконання кожної частини потрібно приблизно 30 хвилин. Результати виконання тестових завдань будуть відображені в розділі «Прогрес».

Виконуючи завдання тесту, учням та ученицям не варто боятися робити помилки, адже це не контрольна робота. У підсумку усі, хто пройде тест, отримають не оцінку, а звіт із результатами та перелік посилань на матеріали, які варто опрацювати, щоб надолужити ті теми, щодо яких були допущені помилки під час виконання завдань тесту. 

Щоб провести діагностичне тестування цілого класу, учителеві чи вчительці потрібно зареєструватися на курс, скопіювати його та запросити учнів та учениць пройти тест. Після завершення тестування вчитель чи вчителька зможе згенерувати звіт про результати виконання завдань учнями / ученицями класу в розрізі навчальних тем і рівнів, на яких вони засвоєні, а також ознайомитися з матеріалами, запропонованими учням та ученицям для надолуження прогалин у знаннях і вміннях. Такий формат звіту дає змогу спланувати роботу як класу загалом, так і окремих учнів чи учениць. 

Після опрацювання рекомендацій до тих навчальних тем, щодо яких при виконанні завдань тесту були допущені помилки, варто виконати завдання вторинного діагностичного тестування, що також розміщені на платформі ВШО. 

Ми переконані, що цілеспрямована робота із запропонованим діагностичним інструментом сприятиме покращенню успішності учнів та учениць. 

https://lms.lilac-vso-uat.raccoongang.com/asset-v1:SURGe+geometry_9_2+2022_12+type@asset+block@2022-12-04_09.31.09.jpg

Діагностичні тести розроблені командою проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) у співпраці з Міністерством освіти і науки України. «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги Україні, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

Автори курсу

Галина Карпюкметодист відділу змісту природничо-математичних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти, заслужений учитель України

Анна Нікитчукметодист відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти, учитель географії

 

Зареєструватися на курс