linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Українська мова. Первинне діагностичне тестування за курс 3-4 класів НУШ

SURGe

Діагностичні тести з української мови створені, щоб допомогти виявити ті з тем, що вивчалися в 3-4 класах, над якими учням/ученицям потрібно додатково попрацювати, щоб надолужити прогалини в знаннях і вміннях.

Тут розміщено матеріали для первинного діагностичного тестування з української мови за підсумками навчання в 3-4 класах.

Цей тест допоможе з’ясувати, на якому рівні засвоєні теми попередніх двох років навчання, та виявити ті з-поміж тем, над якими потрібно додатково попрацювати, щоб надолужити прогалини в знаннях і вміннях.

Зокрема це теми:

Орфографія

 • Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и] в коренях слів.
 • Орфограми -ТЬСЯ, -ШСЯ в дієсловах.
 • Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків.
 • Правила вживання апострофа.
 • Правила вживання м’якого знака (знака м’якшення).
 • Правопис префіксів З-, С-.
 • Правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-.
 • Правопис префіксів РОЗ-, БЕЗ-.
 • Правопис частки НЕ, зокрема з дієсловами.
 • Правопис найуживаніших прислівників.
 • Правопис великої літери.

Фонетика й орфоепія

 • Співвідношення звуків і букв.
 • Дзвінкі та глухі приголосні.
 • Чергування голосних і приголосних звуків.

Будова слова й словотвір

 • Будова слова (основа та закінчення; корінь, префікс, суфікс).
 • Спільнокореневі слова й форми того самого слова.

Лексикологія

 • Лексичне значення слова. Пряме та переносне значення слова.
 • Омоніми. Синоніми. Антоніми.
 • Поняття про фразеологізми. Значення найуживаніших фразеологізмів.

Морфологія

 • Іменник. Загальні уявлення про відмінювання іменників (без уваги до відмін, до груп).
 • Прикметник.
 • Числівник. Загальні уявлення про відмінювання числівників (читання числових виразів).
 • Займенник. Особові займенники. Відмінювання особових займенників (за зразком).
 • Прислівник. Незмінна частина мови.
 • Дієслово. Форми часу в дієсловах. Форми особи в теперішньому та майбутньому часах. Форми роду в минулому часі. Неозначена форма дієслова.
 • Службові частини мови. Сполучник. Прийменник. Роль прийменника в реченні.

Синтаксис

 • Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні. Підрядний зв’язок між словами.
 • Види речень: за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні).
 • Види речень: за будовою (прості й складні).
 • Просте двоскладне речення. Головні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення.
 • Речення з однорідними членами. Кома при однорідних членах речення.

Розвиток мовлення. Текст

 • Тема, основна думка, мета тексту. Заголовок.
 • Абзац.
 • Частини тексту: зачин, основна частина, кінцівка.
 • Головна і другорядна інформація в тексті.
 • Типи текстів: текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування. Есе.
 • Художні та науково-популярні тексти.

Тест складається із трьох частин. На виконання частини «Орфографічна вправність» потрібно приблизно 40 хвилин, частини «Текст» – 15 хвилин та «Мовні одиниці різних рівнів у тексті» – 30 хвилин. Учень / учениця може спочатку виконати одну частину, а через певний час інші. Результати виконання тестових завдань кожної частини будуть відображені в розділі «Прогрес».

Виконуючи завдання тесту, учням та ученицям не варто боятися робити помилки, адже це не контрольна робота. У підсумку усі, хто пройде тест, отримають не оцінку, а звіт із результатами та перелік посилань на матеріали, які варто опрацювати, щоб надолужити ті теми, щодо яких були допущені помилки під час виконання завдань тесту. 

Щоб провести діагностичне тестування цілого класу, учителеві чи вчительці потрібно перейти до розділу «Управління курсом» та запросити учнів та учениць пройти тест. Після завершення тестування вчитель чи вчителька зможе згенерувати звіт із результатами кожного учня та кожної учениці в розрізі навчальних тем і рівнів, на яких вони засвоєні, а також ознайомитися з матеріалами, запропонованими учням та ученицям для надолуження прогалин у знаннях і вміннях. Такий формат звіту дає змогу спланувати роботу як класу загалом, так і окремих учнів чи учениць. 

Після опрацювання рекомендацій до тих навчальних тем, щодо яких при виконанні завдань тесту були допущені помилки, варто виконати завдання вторинного діагностичного тестування, що також розміщені на платформі ВШО. 

Ми переконані, що цілеспрямована робота із запропонованим діагностичним інструментом сприятиме покращенню успішності учнів та учениць.

 

 https://lms.lilac-vso-uat.raccoongang.com/asset-v1:SURGe+ukr_lang_5_1+2022_10+type@asset+block@photo_2022-11-10_09-31-56.jpg

 

Діагностичні тести розроблені командою проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) у співпраці з Міністерством освіти і науки України. «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги Україні, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

Автори курсу

Марія Блажко, філологиня, учителька української мови і літератури у спеціалізованій школі «Тріумф» міста Києва 

Андрій Панченков, магістр української мови і літератури, співавтор Державного стандарту початкової освіти («Нова українська школа»), креативний директор сайту «Освіта.ua 

Василь Терещенко, кандидат філологічних наук, начальник відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти

 

 

Зареєструватися на курс