linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Фізика. Первинне діагностичне тестування за курс 8 класу

SURGe

Діагностичні тести з фізики створені, щоб допомогти виявити ті з тем, що вивчалися у 8 класі, над якими учням/ученицям потрібно додатково попрацювати, щоб надолужити прогалини в знаннях і вміннях.

Тут розміщено матеріали для первинного діагностичного тестування з фізики за підсумками навчання в 8 класі.

Цей тест допоможе з’ясувати, на якому рівні засвоєні теми попереднього року навчання, та виявити ті з-поміж тем, над якими потрібно додатково попрацювати, щоб надолужити прогалини в знаннях і вміннях. Зокрема це теми:

 • Залежність розмірів фізичних тіл від температури
 • Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Способи зміни внутрішньої енергії тіла
 • Питома теплоємність. Рівняння теплового балансу
 • Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні / конденсації. Кипіння. Температура кипіння
 • Згоряння палива. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна
 • Закон збереження електричного заряду
 • Послідовне з’єднання провідників
 • Струм у металах. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Електричний струм у газах
 • Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів
 • Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні / твердненні тіл
 • Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона
 • Сила струму. Електрична напруга. Закон Ома
 • Паралельне з’єднання провідників
 • Робота й потужність електричного струму
 • Закон Джоуля – Ленца

Тест складається з двох частин. На виконання кожної потрібно приблизно 20 хвилин. Учень/учениця може спочатку виконати одну частину, а через певний час іншу. Результати виконання тестових завдань кожної частини будуть відображені в розділі «Прогрес».

Виконуючи завдання тесту, учням та ученицям не варто боятися робити помилки, адже це не контрольна робота. У підсумку усі, хто пройде тест, отримають не оцінку, а звіт із результатами та перелік посилань на матеріали, які варто опрацювати, щоб надолужити ті теми, щодо яких були допущені помилки під час виконання завдань тесту. 

Щоб провести діагностичне тестування цілого класу, учителеві чи вчительці потрібно зареєструватися на курс, скопіювати його та запросити учнів та учениць пройти тест. Після завершення тестування вчитель чи вчителька зможе згенерувати звіт про результати виконання завдань учнями / ученицями класу в розрізі навчальних тем і рівнів, на яких вони засвоєні, а також ознайомитися з матеріалами, запропонованими учням та ученицям для надолуження прогалин у знаннях і вміннях. Такий формат звіту дає змогу спланувати роботу як класу загалом, так і окремих учнів чи учениць. 

Після опрацювання рекомендацій до тих навчальних тем, щодо яких при виконанні завдань тесту були допущені помилки, варто виконати завдання вторинного діагностичного тестування, що також розміщені на платформі ВШО. 

Ми переконані, що цілеспрямована робота із запропонованим діагностичним інструментом сприятиме покращенню успішності учнів та учениць. 

https://lms.lilac-vso-uat.raccoongang.com/asset-v1:SURGe+geometry_9_2+2022_12+type@asset+block@2022-12-04_09.31.09.jpg

Діагностичні тести розроблені командою проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) у співпраці з Міністерством освіти і науки України. «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги Україні, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

Автори курсу

Ілля Гельфгат, учитель фізики комунального закладу «Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міської ради», Заслужений учитель України, кандидат фізико-математичних наук

Лариса Кремінська, методист відділу змісту природничо-математичних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти, учитель фізики, Відмінник освіти України, відзнака «Василь Сухомлинський»

Зареєструватися на курс