linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Українська мова. Вторинне діагностичне тестування за курс 5-6 класів

SURGe

Діагностичні тести з української мови створені, щоб допомогти виявити ті з тем, що вивчалися в 5-6 класах, над якими учням/ученицям потрібно додатково попрацювати, щоб надолужити прогалини в знаннях і вміннях.

Тут розміщено матеріали для вторинного діагностичного тестування з української мови за підсумками навчання в 5-6 класах.

Це другий тест у серії діагностичних тестів з української мови, створених, щоб допомогти виявити та надолужити прогалини у знаннях і вміннях. Із цим тестом варто працювати після проходження первинного тестування та опрацювання отриманих за його підсумками рекомендацій. Тест для первинної діагностики також розміщено на платформі ВШО.

Виконання завдань вторинної діагностики покаже чи успішною була робота з надолуження прогалин у таких навчальних темах:

Орфографія

 • Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и] в коренях слів.
 • Орфограми -ТЬСЯ, -ШСЯ в дієсловах.
 • Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків.
 • Правила вживання апострофа.
 • Правила вживання м’якого знака (знака м’якшення).
 • Правопис префіксів З- / С-.
 • Правопис префіксів ПРЕ- / ПРИ- / ПРІ-.
 • Правопис префіксів РОЗ-, БЕЗ-.
 • Правопис частки НЕ, зокрема з дієсловами.
 • Правопис найуживаніших прислівників.
 • Правопис великої літери.

Фонетика й орфоепія 

 • Співвідношення звуків і букв. 
 • Дзвінкі та глухі приголосні. 
 • Чергування голосних і приголосних звуків.
 • Особливості вимови звуків (ненаголошені е, и, уподібнення приголосних, сполуки -ться, -шся)

Будова слова й словотвір

 • Будова слова (основа та закінчення; корінь, префікс, суфікс).
 • Спільнокореневі слова й форми того самого слова.
 • Перехід слів з однієї частини мови в іншу.
 • Значущі частини слова. 

Лексикологія, фразеологія

 • Лексичне значення слова. 
 • Пряме та переносне значення слова. 
 • Загальновживані й стилістично забарвлені слова.
 • Омоніми. Синоніми. Антоніми.
 • Поняття про фразеологізми. Значення найуживаніших фразеологізмів.
 • Словники.
 • Лексична помилка.
 • Лексичне значення слова. 

 Морфологія 

 • Іменник. Загальні уявлення про відмінювання іменників (без уваги до відмін, до груп).Рід іменників.
 • Прикметник.
 • Числівник. Загальні уявлення про відмінювання числівників (читання числових виразів).
 • Займенник. Особові займенники. Відмінювання особових займенників (за зразком).
 • Прислівник. Незмінна частина мови.
 • Дієслово. Форми часу в дієсловах. Форми особи в теперішньому та майбутньому часах. Форми роду в минулому часі. Неозначена форма дієслова.
 • Службові частини мови. Сполучник. Прийменник. Роль прийменника в реченні.
 • Значущі частини слова. Спільнокореневі слова.

Синтаксис. Пунктуація

 • Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні. Підрядний зв’язок між словами.
 • Види речень: за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні).
 • Види речень: за будовою (прості й складні); за наявністю другорядних членів (непоширені й поширені).
 • Просте двоскладне речення. Головні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення.
 • Речення з однорідними членами. Кома при однорідних членах речення, при звертанні.
 • Просте і складне речення.
 • Види речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням.
 • Головні та другорядні члени речення.
 • Однорідні члени речення, узагальнювальне слово при однорідних членах.
 • Звертання.
 • Пряма мова. Діалог.
 • Вставні слова.

 Розвиток мовлення. Текст

 • Тема, основна думка, мета тексту. Заголовок.
 • Абзац.
 • Частини тексту: зачин, основна частина, кінцівка.
 • Головна і другорядна інформація в тексті.
 • Типи текстів: текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування. Есе.
 • Художні та науково-популярні тексти.
 • Мікротема.
 • Ситуація спілкування.

Тест складається із трьох частин. На виконання частини «Орфографічна вправність» потрібно приблизно 40 хвилин, частини «Текст» – 15 хвилин та «Мовні одиниці різних рівнів у тексті» – 30 хвилин. Учень / учениця може пройти спочатку одну частину тесту, а через певний час інші. Результати виконання тестових завдань кожної частини будуть відображені в розділі «Прогрес».

Щоб провести вторинне діагностичне тестування цілого класу вчителеві потрібно перейти до розділу «Управління курсом» та запросити учнів та учениць пройти тест. Після завершення тестування вчитель зможе згенерувати звіт із результатами кожного учня та учениці в розрізі навчальних тем і рівнів, на яких вони засвоєні. 

Якщо результати вторинної діагностики будуть кращими, ніж ті, що були за підсумками первинного діагностичного тестування, це означає, що робота із надолуження пройшла успішно. Якщо ж результати виконання тесту не покращились або покращилися несуттєво, варто ще раз звернути увагу на рекомендації, отримані у звіті за підсумками первинного тестування. 

Ми переконані, що цілеспрямована робота із запропонованим діагностичним інструментом сприятиме покращенню успішності учнів та учениць. 

https://lms.lilac-vso-uat.raccoongang.com/asset-v1:SURGe+ukr_lang_7_2+2022_12+type@asset+block@photo_2022-11-10_09-31-56.jpg

 

Діагностичні тести розроблені командою проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) у співпраці з Міністерством освіти і науки України. «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги Україні, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

 

Автори курсу

Марія Блажко, філологиня, учителька української мови і літератури у спеціалізованій школі «Тріумф» міста Києва 

Андрій Панченков, магістр української мови і літератури, співавтор Державного стандарту початкової освіти («Нова українська школа»), креативний директор сайту «Освіта.ua» 

Василь Терещенко, кандидат філологічних наук, начальник відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти

 

 

Зареєструватися на курс