linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Українська мова. Первинне діагностичне тестування за курс 7-8 класів

SURGe

Діагностичні тести з української мови створені, щоб допомогти виявити ті з тем, що вивчалися в 7-8 класах, над якими учням/ученицям потрібно додатково попрацювати, щоб надолужити прогалини в знаннях і вміннях.

Тут розміщено матеріали для первинного діагностичного тестування з української мови за підсумками навчання в 7-8 класах.

Цей тест допоможе з’ясувати, на якому рівні засвоєні теми попередніх двох років навчання, та виявити ті з-поміж тем, над якими потрібно додатково попрацювати, щоб надолужити прогалини в знаннях і вміннях.

Зокрема це теми: 

Морфологія. Орфографія

 • Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то.
 • Доконаний і недоконаний види дієслова.
 • Часи дієслів. Теперішній час.
 • Активні й пасивні дієприкметники.
 • Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників.
 • Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.
 • Правильна побудова речень з дієприслівниковими зворотами.
 • Прислівник як частина мови.
 • Ступені порівняння прислівників.
 • Прислівник. Прийменник. Сполучник. Частка. Дієприкметник. Дієприслівник. 
 • Сполучники сурядності й підрядності.
 • Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.
 • Правопис частки ні з різними частинами мови.

 Синтаксис і пунктуація

 • Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).
 • Тире між підметом і присудком.
 • Узгодження головних членів речення.
 • Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення.
 • Види обставин (за значенням).
 • Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок.
 • Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.
 • Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові) і підмета (називні).
 • Повні й неповні речення.
 • Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком).
 • Однорідні й неоднорідні означення.
 • Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.
 • Розділові знаки при звертанні.
 • Розділові знаки при вставних словах.
 • Групи вставних слів і словосполучень за значенням.
 • Відокремлені другорядні члени речення.
 • Розділові знаки при відокремлених означеннях.
 • Розділові знаки при відокремлених обставинах.
 • Розділові знаки при відокремлених додатках.
 • Розділові знаки при відокремлених прикладках.

Тест складається з трьох частин. На виконання частин «Морфологічна вправність мовлення» та «Граматика: дієслово, прислівник, службові частини мови» потрібно приблизно по 30 хвилин, частини «Граматика: синтаксис простого речення» – 40 хвилин. Учень / учениця може пройти спочатку одну частину тесту, а через певний час інші. Результати виконання тестових завдань кожної частини будуть відображені в розділі «Прогрес».

Виконуючи завдання тесту, учням та ученицям не варто боятися робити помилки, адже це не контрольна робота. У підсумку учні та учениці отримають не оцінку, а звіт із результатами та перелік посилань на матеріали, які варто опрацювати, щоб надолужити ті теми, щодо яких були допущені помилки під час виконання завдань тесту.

Щоб провести діагностичне тестування цілого класу вчителеві потрібно перейти до розділу «Управління курсом» та запросити учнів та учениць пройти тест. Після завершення тестування вчитель зможе згенерувати звіт із результатами кожного учня та учениці в розрізі навчальних тем і рівнів, на яких вони засвоєні, а також ознайомитися з матеріалами, запропонованими учням для надолуження прогалин у знаннях і вміннях. Такий формат звіту дає змогу спланувати роботу як класу загалом, так і окремих учнів чи учениць.

Після опрацювання рекомендацій до тих навчальних тем, щодо яких при виконанні завдань тесту були допущені помилки, варто виконати завдання вторинного діагностичного тестування, що також розміщені на платформі ВШО.

Ми переконані, що цілеспрямована робота із запропонованим діагностичним інструментом сприятиме покращенню успішності учнів та учениць.

https://lms.lilac-vso-uat.raccoongang.com/asset-v1:SURGe+ukr_lang_9_1+2022_10+type@asset+block@photo_2022-11-10_09-31-56.jpg 

Діагностичні тести розроблені командою проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) у співпраці з Міністерством освіти і науки України. «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги Україні, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

Автори курсу

Марія Блажко, філологиня, учителька української мови і літератури у спеціалізованій школі «Тріумф» міста Києва 

Андрій Панченков, магістр української мови і літератури, співавтор Державного стандарту початкової освіти («Нова українська школа»), креативний директор сайту «Освіта.ua 

Василь Терещенко, кандидат філологічних наук, начальник відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти

 
Зареєструватися на курс