linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Біологія і екологія. 10 клас

UIED

У 10 класі основною задачею є створення взаємозв’язків між раніше вивченим матеріалом та поєднати його у велику цілісну картину. Попередні знання про органічні сполуки застосовуються для розуміння аспектів раціонального харчування та підтримки гомеостазу. Знання про анатомію людини доповнюються поняттям нейрогуморальної регуляції, аби зрозуміти як така складна система -  організм завжди знає, що робити і як робити це правильно. Також, у 10 класі поглиблюються знання з генетики, де від найменшої структурної одиниці – гену, розширюються знання до регуляції цих процесів та навіть способів їх дослідження.

Програма

Тема 3. Обмін речовин і перетворення енергії

 1. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.
 2. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.   
 3. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

Тема 4. Спадковість і мінливість

 1. Основні поняття генетики. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Практична робота. Розв’язування типових генетичних задач
 2. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.
 3. Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.
 4. Сучасний стан досліджень геному людини. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.
 5. Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини. Лабораторна робота. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

Тема 4. Спадковість і мінливість (продовження)

 1. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів
 2. Генетичний моніторинг в людських спільнотах
 3. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їхнє формування
 4. Закономірності розподілу алелів у популяціях
 5. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація

Тема 5. Репродукція та розвиток

 1. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів
 2. Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики
 3. Ріст і розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки
 4. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань
 5. Особливості гаметогенезу у людини. Статеві клітини. Лабораторна робота. Вивчення будови статевих клітин людини

Автори та авторки курсу

Богдан Завидовський

Учитель біології та хімії, фіналіст національної вчительської премії Global teacher prize Ukraine 2021. На своїх уроках пояснюю прикладне значення знань, оскільки до роботи у школі працював науковцем і мікробіологом на біотехнологічних виробництвах.

 

Євгеня Остапів

Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю біологія, і  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Наразі працює в ліцеї Main school. Окрім викладання, ще дуже любить аніме, книжки та музику. Якраз її додаткові захоплення і допомагають їй знаходити натхнення для уроків.

 

Зареєструватися на курс