linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Хімія. 10 клас

UIED

Онлайн-курс із хімії за програмою 10-го класу допоможе опанувати базові теоретичні знання з органічної хімії і розкрити причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями, застосуванням органічних речовин. У цьому курсі учні тренуватимуть навички розв'язування розрахункових задач, дізнаються про багатоманітність та значення органічних речовин в повсякденному житті, для розвитку науки та техніки. 

Програма

Тема 4. Оксигеновмісні органічні сполуки

 1. Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів та бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв'язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. 
 2. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.
 3. Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості. Розв'язування розрахункових задач на обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну частку домішок.
 4. Фенол: склад і будова молекули, фізичні і хімічні властивості.
 5. Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Хімічні властивості етаналю, його одержання.
 6. Карбонові кислоти, їхнє поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.
 7. Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.
 8. Естери: загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. 

Тема 4. Оксигеновмісні органічні сполуки (продовження)

 1. Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості
 2. Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їхнє утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози
 3. Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярна формула, гідроліз

Тема 5. Нітрогеновмісні органічні сполуки

 1. Насичені аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом амінів. Будова аміногрупи
 2. Хімічні властивості метанаміну
 3. Ароматичні аміни: склад і будова молекули аніліну. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну
 4. Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди
 5. Білки як високомолекулярні сполуки

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімери на їх основі

 1. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації
 2. Пластмаси. Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання

Авторка курсу

Наталія Зима

Вчителька хімії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Випускниця хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Викладає в технологічному багатопрофільному ліцеї з загальноосвітніми класами м. Хмельницького імені Артема Мазура. Авторка зошитів для практичних робіт з хімії.  Її учні перемагають у ІІ та ІІІ етапі всеукраїнських олімпіадах з хімії, МАН та конкурсах природничого спрямування, складають ЗНО на 200 балів. 

Вміє пояснити складне просто. Впевнена, що хімія – це  життя, та вірить в силу розуму. 

Зареєструватися на курс