linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber
Перейти до головного змісту

Хімія. 8 клас

UIED

Хімія. 8 клас

Курс хімії 8 класу є логічним продовженням курсу 7 класу. Ви дізнаєтесь про те, що у світі елементів і їхніх сполук існує певний порядок, що довів Д. І. Менделєєв понад 150 років тому, відкривши періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів. Ви ознайомитесь  із сучасними уявленнями про будову атома і сучасним формулюванням періодичного закону.

Ви вже знаєте, що існує багато різних речовин, а частинок, з яких вони складаються, всього три (атоми, молекули, йони). У 8 класі ви дізнаєтесь, як утворюються ці частинки, як вони сполучаються в речовинах і як впливає будова речовини на її властивості.

Ви ознайомитеся з основними класами неорганічних сполук, дізнаєтеся, за якими ознаками речовини об'єднують в певні групи, як із одного класу сполук можна отримати інший, навчитеся проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

Програма

Тема 3. Хімічний зв'язок і будова речовини

  1. Йони. Йонний зв'язок, його утворення.
  2. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Тема 3. Кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами

  1. Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро. 
  2. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини.
  3. Молярна маса. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній масі речовини.
  4. Закон Авогадро. Молярний об'єм газів. Обчислення об'єму газу за нормальних умов.
  5. Відносна густина газів. Розв’язування задач на обчислення відносної густини газів.
  6. Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура.

Авторка курсу

Світлана Новікова

Учителька хімії вищої категорії, учитель-методист. Має досвід підготовки переможців і призерів заключних етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії і конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Викладала хімію в профільних класах, її учні отримують хімічну освіту, здобувають наукові ступені, працюють як в Україні, так і поза її межами. Впевнена, що хімія – це цікаво і зовсім не складно, цей предмет можна зрозуміти і в нього можна закохатися.

  1. Початок занять

Зареєструватися на курс