linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Громадянська освіта. 10 клас

UIED

Програма

 

Розділ І. Особистість та її ідентичність

1. Що таке ідентичність. (Ідентичність. Громадянська ідентичність. Самовизначення. Особиста гідність).

2. Які етапи і види соціалізація особистості. (Поняття соціалізації та її етапи. Соціалізація в сім’ї. Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури).

3. Як людина реалізує себе в житті. (Самореалізація і розвиток. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність).

4. Практичне заняття: Чому для людини важливо відчувати приналежність до нації, народу. Що означає бути українцем / українкою в часи російської збройної агресії проти України.

 

Розділ ІІ. Права і свободи людини

5. Що таке людська гідність. (Поняття людської гідності. Людська гідність – основа прав людини. Рівність і рівноправність).

6. Як постали й розвиваються права людини та права дитини. (Поява та розвиток прав людини. Основоположні права і свободи людини. Класифікація прав людини. Поняття прав дитини.. Забезпечення та реалізація прав дитини в Україні. Борці за права людини. 1 Забезпечення та захист прав людини та прав дитини в Україні (в тому числі в умовах збройного конфлікту).

7. Як захистити права людини і права дитини. (Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські механізми захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація. Захист прав дитини).

8. Практичне заняття: Якою є роль правозахисних організацій та правозахисників. Які способи та шляхи захисту цивільних осіб в умовах збройного конфлікту.

 

Розділ ІІІ. Людина в соціокультурному просторі

9. Якою є структура суспільства. (Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність).

10. Яку роль відіграє спілкування в житті людини. (Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна комунікація).

11. Як долати стереотипи й упередження. (Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів. Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія).

12. Що таке конфлікт та як його розв'язувати. (Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту. Війна як найжорсткіший прояв збройного конфлікту. Способи подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс).

13. Практичне заняття: Чому існують та якими бувають стереотипи. або: Як поводитися в конфліктних ситуаціях. Громадянський опір збройній агресії рф в Україні.

 

Розділ ІV. Демократичне суспільство та його цінності

14. Якими є цінності демократії. (Виникнення і зміст демократії. Демократичні цінності. Загрози для демократії. Демократичні інститути. Правова держава. Верховенство права. Вибори і референдум як інструменти демократії. Роль політичних партій в демократичній державі).

15. Як функціонує громадянське суспільство. (Поняття громадянського суспільства та його функції. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Громадські організації. Інші форми самоорганізації громадян).

16. Якою є роль громади. (Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави. Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Участь громадян у розв’язанні проблем громади).

17. Яке значення шкільної громади в нашому житті. (Шкільна громада. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Принципи та значення учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування онлайн. Школа і місцева громада).

18. Як реалізувати право на об'єднання. (Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання та рухи. Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проєкти).

19. Практичне заняття: Які принципи місцевого самоврядування в Україні. Як створити дитячу організацію.

 

Розділ V. Світ інформації та мас медіа

20. Яку роль відіграють інформація, комунікація та мас медіа в нашому житті. (Поняття мас медіа, їх різновиди. Роль інформації та медіа в сучасному світі. Вплив мас медіа на формування громадської думки та власної позиції людини).

21. Як пов'язані медіа та демократія. (Поняття свободи слова. Обмеження свободи слова. Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Цензура. Замовні матеріали («джинса»), їх ознаки. Суспільні та шкільні медіа).

22. Якими є маніпуляції в медіа просторі. (Маніпуляції в медіа просторі. Фейкова інформація, пропаганда, постправда. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. «Мова ворожнечі». Інформаційні війни).

23. Чому важливо протидіяти маніпуляціям мас медіа. (Достовірність інформації в мас медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіатексту Стандарти подання інформації. Критичний аналіз медіатекстів. Інформаційна безпека та її складові).

24. Як забезпечити приватність в цифровому світі. (Приватність та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті. Кіберзлочинність. Кібератаки в умовах конфлікту. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті).

25. Практичне заняття: Як розпізнати маніпуляції та захиститись від них. Які основні наративи застосовуються в інформаційних війнах.

 

Розділ VІ. Взаємодія громадян і держави у досягненні суспільного добробуту

26. Як пов'язані економіка й добробут людини і суспільства. (Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Економічна безпека. Соціальна держава).

27. Що таке сталий розвиток. (Обмеженість ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Необхідність раціонального та ефективного використання ресурсів).

28. Якими є суть і принципи ринкової економіки. (Принципи ринкової економіки. Попит і пропозиція, ринкова ціна і конкуренція. Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків. Ринок праці.Роботодавці і наймані працівники).

29. Як вести економіку домогосподарства. (Домашнє господарство як власник і споживач. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження. Права споживачів).

30. У чому полягає суть підприємництва. (Підприємницька діяльність та її мета. Соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу).

31. У чому виявляється негативний вплив корупції. (Поняття корупції та лобізму. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці. Шляхи подолання корупції).

32. Практичне заняття: Як долучитися до сталого розвитку моєї держави. Як започаткувати власну справу.

 

Розділу VІІ. Україна, Європа, світ

33. Як впливають інтеграція та глобалізація на людину, суспільство, держави і світ. (Поняття інтеграції та глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції).

34. Що регулює міжнародне право. (Міжнародні відносини. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Урядові і неурядові міжнародні організації. Міжнародна солідарність).

35. Якою є роль України в міжнародному співтоваристві. (Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо. Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС. Україна і НАТО: напрямки співпраці).

36. Практичне заняття: Як волонтери різних країн підтримують Україну в умовах збройного конфлікту. Як глобальні проблеми сучасності заторкують Україну.

Зареєструватися на курс