linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Географія. 8 клас

UIED

Онлайн-курс «Україна у світі: природа, населення» за програмою географії 8-го класу допоможе опанувати теоретичний матеріал з фізичної географії України, закономірності відтворення та розселення населення в Україні й світі, поглибить навички роботи з картами та іншими джерелами географічної інформації, допоможе зрозуміти важливість знань з географії у вирішенні актуальних проблем розвитку України.

В матеріалах курсу використано мапи та зображення ПрАТ "Інститут передових технологій".

Програма

Розділ 3. Природні умови і ресурси України

 1. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території Україні
 2. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси
 3. Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища  
 4. Метеорологічна служба. Прогноз погоди. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини
 5. Води суходолу: річки 
 6. Води суходолу: озера, болота, водосховища, канали, підземні води. Водні ресурси України
 7. Ґрунти: умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, родючість
 8. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Ґрунтові ресурси

Розділ 3. Природні умови і ресурси України (продовження)

 1. Закономірності поширення рослинного покриву і тварин в Україні
 2. Ландшафт як просторово-цілісна система. Зона мішаних лісів 
 3. Зона широколистих лісів. Лісостеп
 4. Степова зона
 5. Гірські ландшафти Українських Карпат
 6. Гірські ландшафти Кримських гір
 7. Чорне й Азовське моря
 8. Природокористування

Розділ 4. Населення України й світу

 1. Кількість, природний рух, статево-віковий склад населення
 2. Міграції населення. Демографічна й міграційна політика 

Авторка курсу

Світлана Рябих 

Вчителька географії гімназії № 267 міста Києва, вчитель-методист. 

Любить свій предмет за можливість «мандрувати», навчаючись, і вчитися, мандруючи. Вірить, що географічні знання формують цілісну особистість.

Захоплюється туризмом і краєзнавством. Член Національної спілки краєзнавців України. 

Зареєструватися на курс