linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Географія НУШ 6 клас

UIED

Програма

Тема: Вступ

1. Географія як наука про Землю, її природу, населення, його господарську діяльність, взаємодію природи та людства. «Географія – наука про Землю».

2. Значення географічних знань для життя та діяльності людини. Друковані та електронні джерела географічної інформації. Методи та напрями сучасних географічних досліджень. «Як географи досліджують Землю?».

 

Тема: Розвиток знань про Землю

3. Спостереження за природою та уявлення про Землю в давнину. Основні напрями сучасних географічних досліджень. «Еволюція уявлень про форму й розміри Землі».

 

Тема: Способи зображення Землі

4. Форма і розміри Землі. Навколосвітня подорож Ф. Магеллана. Рухи Землі та їх наслідки. Глобус як модель Землі: види, умовні знаки. Визначення напрямів на глобусі. «Глобус – модель Землі».

5. Зображення земної поверхні на аерофотознімку, космічному знімку, глобусі, плані місцевості, топографічному плані, географічній карті. Умовні знаки. «Зображення земної поверхні на знімках, планах місцевості, картах».

6. Масштаб, його види. Практична робота. Розв’язування задач на перетворення одного виду масштабу в інший. «Визначення відстаней на місцевості».

7. Визначення напрямків на карті й плані. Поняття про азимут. Практична робота. Визначення напрямків на плані, абсолютної та відносної висоти точок, азимуту вказаних на плані об’єктів. «Визначення відстаней між об’єктами на глобусі, плані, карті».

8. Орієнтування за планом місцевості. Плани міст. Практична робота. Орієнтування за планом на місцевості. «Визначення напрямків на карті й плані місцевості».

9. Географічна карта: градусна сітка та географічні координати. Практична робота. Визначення географічної широти та географічної довготи позначених на карті об’єктів. «Наша земна адреса».

 

Тема: Оболонки Землі. Літосфера

11. Будова літосфери. Літосферні плити, механізм та наслідки їх переміщення. «Будова літосфери».

12. Землетруси. Сейсмічні пояси Землі.

13. «Вулканізм і поствулканічні явища».

14. Мінерали, гірські породи. Корисні копалини. Шляхи заощадження використання корисних копалин у побуті. «Мінерали, гірські породи, корисні копалини».

15. «Зовнішні процеси на земній поверхні».

16. Абсолютна і відносна висота точок. Горизонталі. Шкала висот і глибин. Практична робота. Визначення за планом місцевості, фізичними картами абсолютної і відносної висоти окремих об’єктів. «Абсолютна й відносна висота місцевості».

 

Тема: Гідросфера

30. Водні ресурси. Людина і гідросфера.

 

Тема: Природні комплекси

33. Природні зони Землі, їхня охорона. Практична робота. Позначення на контурній карті географічних поясів та природних зон світу. Опис природної зони.  «Урок-екскурсія широколистим лісом».

34. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості. Практична робота. Аналіз схем кругообігу води, кисню, карбону в природі («ілюстрування прикладами схем кругообігу води, кисню, карбону в природі»). «Взаємозв’язки між геосферами Землі».

 

Тема: Антропосфера - середовище життя людини

35. Населення Землі. Людські раси. «Антропосфера – географічний простір життя й діяльності людини».

36. Вплив антропосфери на оболонки Землі. «Зв’язки антропосфери з іншими оболонками Землі».

37. Держави світу. Політична карта. Практична робота. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їхніх столиць.

 

Автори та авторки

Анна Нікитчук

Випускниця географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціалізацією «Політична географія та геополітика, географічне країнознавство». Учитель географії в Ліцеї "Атлантика" м. Києва.

Географія переконує: жити треба мандруючи, а урок – це захоплива навколосвітня подорож, де учні досліджують світ, творять і шукають те, що їм подобається.

Зареєструватися на курс