linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Історія. Громадянська освіта НУШ 6 клас

UIED

Програма

Повторення вивченого в початковій школі

1. Вступ. Коли і як розпочалася історія людства.

2. Вступ: Історія як наука про розвиток людства.

3. Історична періодизація: світ і Україна.

 

Тема: Життя людей у первісні часи

4. Поява і розселення людини на планеті Земля. Перші люди на теренах України. Теорії походження людини. Кам’яний вік людства.

5. Первісна культура та релігійні вірування людей. Практичні знання та вірування первісних людей. Мистецтво за первісної доби.

6. Життя та заняття найдавніших людей.

7. Правила співжиття. Звичаї, традиції, релігія первісних людей. Соціум. Перші людські спільноти (община, рід, плем’я).

8. Перші землероби та скотарі України. Трипільська археологічна культура.  Середньостогівська археологічна культура.

9. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України.

10. Узагальнення з розділу.

 

Тема: Давній Єгипет.

11. Давній Єгипет. Вплив природних умов на особливості господарювання. Влада фараона в Давньому Єгипті.

12. Наукові дослідження Давнього Єгипту.

13. Культурні надбання Давнього Єгипту. Будівництво пірамід. Мистецтво. Писемність.

14. Релігійні вірування Давнього Єгипту.

15. Узагальнення з теми “Давній Єгипет”.

 

Тема: Цивілізації Передньої та Центральної Азії

16. Народження держав Дворіччя.

17. Фінікія.

18. Ізраїльсько-Юдейське царство.

19. Стародавній Вавилон.

20. Перська держава.

21. Право і закон у житті держави і суспільства в минулому і сьогоденні. (Закони Хаммурапі; Циліндр Кіра; Закони царя Соломона).

22. Узагальнення з теми “Цивілізації Передньої та Центральної Азії”.

 

Тема: Давні Індія та Китай

23. Давня Індія.

24. Варни, касти, мистецтво релігія.

25. Давній Китай.

26. Ранги в китайському суспільстві. Конфуціанство.

27. Культурні надбання країн сходу.

28. Узагальнення з теми “Давні Індія та Китай”.

 

Тема: Римська імперія

64. Велике переселення народів. Готи і гуни на теренах сучасної України. Падіння Стародавнього Риму. Причини та наслідки.

65. Християнське вчення. Ісус Христос. Перші християнські громади і церкви. Перетворення християнства на державну релігію.

66. Розвиток наукових знань. Пам’ятки мистецтва Стародавнього Риму.Історичне значення давньоримської культури.

67. Питання походження прабатьківщини слов’ян.Венеди, анти і склавини в писемних джерелах. Повсякденне й господарське життя слов’ян на теренах України.

68. Духовний світ давніх слов’ян.

69. Узагальнення з теми «Римська імперія».

70. Узагальнення до курсу. Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства.

 

Автори та авторки

Тетяна Островська

Вчителька історії. Закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова з відзнакою. Любить подорожувати світом та вивчати історію на місцях з історій та згадок звичайних людей. Оскільки впевнена, що історія це не про дати та імена, це про долі звичайних людей у незвичайних.

Зареєструватися на курс