linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber
Перейти до головного змісту

Фізика. 10 клас

UIED

Фізика. 10 клас

Онлайн-курс з фізики для 10-го класу допоможе учням засвоїти низку базових понять, зрозуміти основні теоретичні концепції та навчитися розв'язувати стандартні задачі. 

Програма

Розділ 1. Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі

 1. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Умови виникнення  вільних коливань. 
 2. Вимушені коливання. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань
 3. Застосування законів механіки до коливального руху. Найпростіші коливальні системи (математичний, пружинний маятники). Енергія коливань.
 4. Резонанс.
 5. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.
 6. Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс.

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності

 1. Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу.
 2. Релятивістський закон додавання швидкостей.
 3. Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка. Частина 1. Молекулярна фізика

 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул, стала Авогадро.
 2. Броунівський рух, дифузія. Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) вимірювання
 3. Дослід Штерна. Рівновага фаз та фазові переходи.
 4. Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів.
 5. Основне рівняння МКТ газів. Температура.
 6. Рівняння стану ідеального газу.
 7. Ізопроцеси.

Автор курсу

Сергій Зеленін

Кандидат фізико-математичних наук, вчитель вищої категорії.

Випускник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Багаторічний член журі Всеукраїнських олімпіад та турнірів юних фізиків.

Експерт ЗНО.  

 1. Початок занять

Зареєструватися на курс