linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Фізика. 10 клас

UIED

Онлайн-курс з фізики для 10-го класу допоможе учням засвоїти низку базових понять, зрозуміти основні теоретичні концепції та навчитися розв'язувати стандартні задачі. 

Програма

Розділ 1. Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі

 1. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Умови виникнення  вільних коливань. 
 2. Вимушені коливання. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань
 3. Застосування законів механіки до коливального руху. Найпростіші коливальні системи (математичний, пружинний маятники). Енергія коливань.
 4. Резонанс.
 5. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.
 6. Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс.

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності

 1. Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу.
 2. Релятивістський закон додавання швидкостей.
 3. Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка. Частина 1. Молекулярна фізика

 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул, стала Авогадро.
 2. Броунівський рух, дифузія. Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) вимірювання
 3. Дослід Штерна. Рівновага фаз та фазові переходи.
 4. Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів.
 5. Основне рівняння МКТ газів. Температура.
 6. Рівняння стану ідеального газу.
 7. Ізопроцеси.

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка. Частина 1. Молекулярна фізика (продовження)

 1. Властивості насиченої та ненасиченої пари
 2. Вологість повітря, її вимірювання. Точка роси
 3. Будова рідини. Поверхневий натяг рідини
 4. Змочування. Капілярні явища
 5. Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали та їхні властивості
 6. Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл
 7. Закон Гука, модуль Юнга
 8. Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка. Частина 2. Основи термодинаміки

 1. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії
 2. Робота в термодинаміці
 3. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес
 4. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

Розділ 4. Електричне поле

 1. Абетка електростатики
 2. Електричне поле
 3. Напруженість електричного поля.
 4. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал
 5. Провідники та діелектрики в електричному полі
 6. Діелектрики в електричному полі
 7. Зв'язок напруги і напруженості
 8. Еквіпотенціальні поверхні

Автори та авторки курсу

Ярина Мамчур

Вчителька фізики.

Випускниця Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», лектор курсу з фізики на платформі FivOne, активно займається дослідженнями у сфері прикладної фізики.

Вірить, що фізика має застосування у всіх сферах життя, і прагне показати це своїм учням.

 

Сергій Зеленін

Кандидат фізико-математичних наук, вчитель вищої категорії.

Випускник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Багаторічний член журі Всеукраїнських олімпіад та турнірів юних фізиків.

Експерт ЗНО. 

 

Віктор Скляров

Вчитель фізики та математики. Викладає у приватних школах Kiterra та Quinta, викладав 6 років фізику та математику на курсах підготовки ZNOUA.

Закінчив з відзнакою бакалаврат радіофізичного факультету / факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем і магістратуру Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На своїх уроках намагаюся пояснювати все через побутові та оточуючі ситуації, актуальні події в світі та в Україні з залученням у культурний, спортивний та науковий напрям, тому що діти мають розумітися не лише в предметі, який вивчають, а й бути соціально обізнаними та розуміти, де це зустрічається та як цим користуватися.

Зареєструватися на курс