linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Фізика. 11 клас

UIED

Онлайн-курс з фізики для 11-го класу допоможе учням засвоїти низку базових понять, зрозуміти основні теоретичні концепції та навчитися розв'язувати стандартні задачі. 

Програма

РОЗДІЛ ІІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

 1. Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму
 2. Закон Ома для повного кола змінного струму.
 3. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор
 4. Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. 
 5. Досліди Герца
 6. Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення

РОЗДІЛ ІІІ. ОПТИКА

 1. Розвиток уявлень про природу світла
 2. Відбивання світла. Закони відбивання світла
 3. Заломлення світла. Закони заломлення світла
 4. Повне відбивання світла
 5. Лінзи. Побудова зображень у лінзах
 6. Побудова зображень у лінзах
 7. Формула тонкої лінзи
 8. Оптичні системи. Кут зору
 9. Дисперсія світла. Спектроскоп
 10. Інтерференція світла

РОЗДІЛ ІІІ. ОПТИКА (продовження)

 1. Дифракція світла
 2. Хвильова теорія світла
 3. Квантова теорія світла
 4. Формула Планка 
 5. Світлові кванти
 6. Фотоефект. Закони фотоефекту
 7. Тиск світла. Досліди Лєбєдєва 
 8. Ефект Комптона. Хімічна дія світла. Фотосинтез 
 9. Шкала електромагнітних хвиль

РОЗДІЛ IV. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

 1. Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома
 2. Види спектрів. Основи спектрального аналізу
 3. Квантово-оптичні генератори (лазери)
 4. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили 
 5. Енергія зв’язку атомних ядер
 6. Радіоактивність 
 7. Основний закон радіоактивного розпаду
 8. Біологічна дія радіації
 9. Моделювання радіоактивного розпаду
 10. Отримання та застосування радіонуклідів
 11. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання

Автори курсу

Анастасія Ротозєй

Викладачка фізики в КМДШ-Освіта для творців світу, аспірантка кафедри Інформатика НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Життєве кредо: «У житті немає нічого, чого варто було б боятися – є тільки те, що потрібно зрозуміти...» Марія Кюрі.

 

Сергій Зеленін

Кандидат фізико-математичних наук, вчитель вищої категорії.

Випускник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Багаторічний член журі Всеукраїнських олімпіад та турнірів юних фізиків.

Експерт ЗНО.  

Зареєструватися на курс