linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Фізика. 9 клас

UIED

Онлайн-курс з фізики за програмою 9 класу дозволить ознайомитися з механічними та електромагнітними хвилями, навчитися описувати їх з погляду фізики і визначати, де саме вони використовуються в природі і техніці. Учні обчислюватимуть основні характеристики хвиль, збиратимуть інформацію про їхні сучасні застосування, зможуть простежити за фізичними експериментами та спробувати провести деякі з них самостійно.

Програма

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

 1. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі
 2. Звукові хвилі. Інфра- та ультразвуки. Звукові коливання різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів.
 3. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота звукової хвилі
 4. Шкала електромагнітних хвиль. Застосування радіохвиль. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

 1. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи
 2. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Період піврозпаду радіонуклідів.
 3. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання
 4. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. Атомні електростанції.

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (продовження)

 1. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 1. Рівноприскорений рух
 2. Прискорення графіки
 3. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона
 4. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією тяжіння
 5. Рух тіла під дією декількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині)
 6. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики
 7. Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах
 8. Фундаментальні взаємодії в природі
 9. Межі застосування фізичних законів і теорій

 

 

Автори курсу

Роман Вавренюк

Вчитель фізики.

Випускник Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Викладає фізику в «Приватній школі Афіни» міста Києва. Любить проводити експерименти, адже саме на прикладах можна зрозуміти фізику краще.

 

Ярина Мамчур 

Вчителька фізики.

Випускниця Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», лектор курсу з фізики на платформі FivOne, активно займається дослідженнями у сфері прикладної фізики.

Вірить, що фізика має застосування у всіх сферах життя, і прагне показати це своїм учням.

Зареєструватися на курс