linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber
Перейти до головного змісту

Українська мова. 11 клас

UIED

Українська мова. 11 клас

Онлайн-курс з української мови для учнів 11-го класу детально та послідовно висвітлює питання, що стосуються норм сучасної української літературної мови, сприяє в підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, становленні ключових і предметних компетентностей.  

Програма

Тема 4. Синтаксична норма

 1. Уживання похідних сполучників.
 2. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка.
 3. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. 
 4. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення.
 5. Односкладні й неповні речення.
 6. Прості ускладнені речення
 7. Правила побудови складних речень
 8. Логічні помилки в складних реченнях
 9. Систематизація й узагальнення вивченого «Синтаксична норма»

Тема 5. Пунктуаційна норма

 1. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні
 2. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями
 3. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення
 4. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями
 5. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими прикладками
 6. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими обставинами
 7. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями

Автор курсу

Ігор Хворостяний

Радник із питань мови Фінського проєкту підтримки реформи української школи “Навчаємось разом”. 

Кандидат філологічних наук, учитель української мови та літератури (учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист).

Випускник Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Автор онлайн-курсів, посібників із української мови та літератури, ряду наукових і науково-популярних статей. Сфера наукових зацікавлень: класична українська література, культура мовлення, методика викладання української мови та літератури. 

Упевнений, що освіта здатна змінити світ – як той, у якому ми живемо, так і той, у якому нам жити. 

 1. Початок занять

Зареєструватися на курс