linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Українська мова. 11 клас

UIED

Онлайн-курс з української мови для учнів 11-го класу детально та послідовно висвітлює питання, що стосуються норм сучасної української літературної мови, сприяє в підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, становленні ключових і предметних компетентностей.  

Програма

Тема 4. Синтаксична норма

 1. Уживання похідних сполучників.
 2. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка.
 3. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. 
 4. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення.
 5. Односкладні й неповні речення.
 6. Прості ускладнені речення
 7. Правила побудови складних речень
 8. Логічні помилки в складних реченнях
 9. Систематизація й узагальнення вивченого «Синтаксична норма»

Тема 5. Пунктуаційна норма

 1. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні
 2. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями
 3. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення
 4. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями
 5. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими прикладками
 6. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими обставинами
 7. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями

Тема 5. Пунктуаційна норма (продовження)

 1. Кома в складному реченні
 2. Крапка з комою в складному реченні
 3. Двокрапка в складному реченні
 4. Тире в складному реченні
 5. Розділові знаки при прямій мові, цитатах, діалозі
 6. Систематизація й узагальнення вивченого «Пунктуаційна норма»

Тема 6. Стилістична норма

 1. Стилістичні особливості слів іншомовного походження
 2. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика
 3. Оцінна лексика. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики
 4. Стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів
 5. Стилістичні особливості засобів словотвору
 6. Стилістичні особливості частин мови. Частина №1
 7. Стилістичні особливості частин мови. Частина №2
 8. Функціональні стилі сучасної української мови (повторення). Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях
 9. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

Тема 7. Практична риторика 

 1. Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика)
 2. Написання рецензії на прочитану книгу сучасного письменника
 3. Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)
 4. Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова)
 5. Діалогічні жанри (листування)

Автор курсу

Ігор Хворостяний

Радник із питань мови Фінського проєкту підтримки реформи української школи “Навчаємось разом”. 

Кандидат філологічних наук, учитель української мови та літератури (учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист).

Випускник Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Автор онлайн-курсів, посібників із української мови та літератури, ряду наукових і науково-популярних статей. Сфера наукових зацікавлень: класична українська література, культура мовлення, методика викладання української мови та літератури. 

Упевнений, що освіта здатна змінити світ – як той, у якому ми живемо, так і той, у якому нам жити. 

 

Антон Іщук

Учитель української мови та літератури.

Студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, письменник, викладає українську мову в проєкті "Наша Школа". Залюбки розповідає про книги на літературному клубі «PROчитання» при КНУ ім. Тараса Шевченка й на своїй сторінці в тіктоці, а також спілкується з цікавими філологами й філологинями як ведучий подкасту «ГутІФка».

Навчає дітей не лише любити українську мову та літературу, а й висловлювати критичні думки щодо текстів, фільмів і медіапродуктів. На уроках залучає твори сучасної української літератури. Вважає обговорення та дискусію ключовими методами, що сприяють становленню особистости, яка мислить.

Щиро вірить у своїх учнів і українську культуру.

Зареєструватися на курс