linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Українська мова. 5 клас

UIED

Онлайн-курс з української мови для 5-го класу занурить вас у світ абеток, фонетики, орфоепії, орфографії, познайомить з Кирилом та Мефодієм, покращить вимову, навчить вигадувати історії, писати роздуми та наблизить до вершини, що зветься “досконале володіння українською мовою”. 

Програма

Тема 5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 1. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).
 2. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.
 3. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.
 4. Орфоепічна помилка (практично).
 5. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.
 6. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
 7. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.
 8. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.
 9. Орфографічний словник. Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення.
 10. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.
 11. Вимова й правопис префіксів з-, с-, роз-, без-.
 12. Спрощення в групах приголосних
 13. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі
 14. Основні правила переносу.
 15. Правила вживання знака м’якшення
 16. Правила вживання апострофа.

Тема 5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (продовження)

 1. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування атика[о] – [а], [е] – [і], [е] – [и], [о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч]
 2. Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів
 3. Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]
 4. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Тема 6. Відомості із синтаксису і пунктуації

 1. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні
 2. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)
 3. Речення з одним головним членом
 4. Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні
 5. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення 
 6. Другорядні члени речення. Додаток
 7. Другорядні члени речення. Означення
 8. Другорядні члени речення. Обставина
 9. Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, і)
 10. Кома між однорідними членами 
 11. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
 12. Розділові при однорідних членах речення. Тренувальні вправи
 13. Звертання. Непоширені й поширені звертання
 14. Розділові знаки при звертанні 
 15. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами
 16. Виділення вставних слів на письмі комами

Авторка курсу

Анастасія Бречко

Вчителька української мови та літератури

Випускниця Київського університету імені Бориса Грінченка. Співзасновниця та ведуча проєкту “Enjoy the science” та YouTube-каналу “#будніучілки”.  Викладачка української мови та літератури на навчальній платформі “iLearn”. 

Її молодші учні складають реп про чергування звуків, малюють Шевченка в образах супергероїв та знімають буктрейлери. А старші – складають ЗНО на 190+ та вступають до кращих ВНЗ України та Європи.

У дитинстві закохалась в українську мову й тепер ділиться цією любов’ю з іншими. 

Зареєструватися на курс