linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Українська мова. 6 клас

UIED

Упродовж курсу учні навчаться утворювати та писати складні слова й зрозуміють, що це насправді не так і складно. Ознайомляться з різними частинами мови й зможуть застосовувати отримані знання у житті. А ще — навчаться розповідати історії, запам’ятовувати вірші й навіть готувати піцу.

Програма

Тема 5. Словотвір. Орфографія

 1. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).
 2. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.
 3. Творення складноскорочених слів, правопис складноскорочених слів.
 4. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-.

Тема 6. Іменник

 1. Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її.
 2. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
 3. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні.  Велика буква та лапки у власних назвах. 
 4. Збірні іменники. Рід іменників. Іменники спільного роду. 
 5. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.
 6. Відмінки іменників. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку.
 7. Поділ іменників на відміни й групи.
 8. Відмінювання іменників І відміни. 
 9. Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду II відміни.
 10. Відмінювання іменників ІІІ відміни.
 11. Відмінювання іменників ІV відміни.
 12. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.

Тема 6. Іменник (продовження)

 1. Написання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові
 2. Відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові
 3. Не з іменниками
 4. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)
 5. Правопис складних іменників

Тема 7. Прикметник

 1. Значення прикметника, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні
 2. Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх
 3. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп. Перехід прикметників в іменники
 4. Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-,-цьк-, -зьк
 5. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-,-ичн-
 6. Написання не з прикметниками
 7. Написання -н- і -нн- у прикметниках
 8. Написання складних прикметників разом і з дефісом
 9. Написання прізвищ прикметникової форми

Тема 8. Числівник

 1. Загальне значення числівника, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні і складені 
 2. Відмінювання кількісних числівників
 3. Відмінювання порядкових числівників
 4. Буква ь в кінці числівників і перед  закінченням у непрямих відмінках. Написання складених числівників, порядкових числівників з –тисячний
 5. Узгодження числівників з іменниками
 6. Правильне вживання числівників на і позначення дат і часу

Авторка курсу

Наталія Вуйтік

Викладачка української мови

Випускниця Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2014), працювала журналісткою (UA:Перший, СТБ, онлайн-видання «Українська правда»), літературною редакторкою, музейницею. Почала викладати у 2015 році як волонтерка проєкту «Безкоштовні курси української мови». Перекладає дитячу літературу, захоплюється сторітелінгом та застосовує метод розповідання історій на заняттях.

Зареєструватися на курс