linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Українська мова. 7 клас

UIED

Онлайн-курс з української мови за програмою 7-го класу допоможе опанувати навчальний матеріал про дієприкметник та дієприслівник. 

У цьому курсі учні 

 • засвоять інформацію про дієприкметники та дієприслівники, їхні морфологічні ознаки, синтаксичну роль, творення та особливості вживання;
 • дізнаються про дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти, розділові знаки при них;
 • ознайомляться з дієслівними формами на -но, -то;
 • отримають практичний досвід у застосуванні вивченого матеріалу, виконуючи різні завдання й тести.

Програма

Тема 4. Дієприкметник

 1. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
 2. Дієприкметниковий зворот. 
 3. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.
 4. Активні й пасивні дієприкметники. 
 5. Творення, відмінювання і правопис активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.
 6. Правопис відмінкових закінчень дієприкметників. 
 7. Дієслівні форми на -но, -то.
 8. Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи заміни їх.
 9. -Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження.
 10. Не з дієприкметниками. 
 11. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприкметник».

Тема 6. Дієприслівник 

 1. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
 2. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, творення їх.
 3. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення.
 4. Дієприслівниковий зворот.
 5. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті.

Тема 5. Дієприслівник (продовження)

 1.  Розділові знаки при одиничному дієприслівникові
 2. Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів
 3. Не з дієприслівниками
 4. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприслівник»

Тема 6. Прислівник

 1.  Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
 2. Розряди прислівників
 3. Ступені порівняння прислівників
 4. Творення й правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках
 5. Написання не, ні з прислівниками
 6. Написання и, і в кінці прислівників
 7. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників
 8. Написання прислівників з дефісом
 9. Написання прислівників окремо і разом
 10. Прислівник. Узагальнення вивченого матеріалу

Тема 7. Службові частини мови

 1.  Службові частини мови. Прийменник як службова частина мови, засіб зв’язку слів у словосполученні та реченні
 2. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою
 3. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і з дефісом
 4. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення
 5. Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способи використання в реченні
 6. Використання сполучників у простому й складному реченні: сполучники сурядності й підрядності

Авторка курсу

Христина Ярема

Учителька української мови та літератури

Закінчила філологічний факультет ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, працює за фахом в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №20 – ліцеї “Лідер”.

Авторка YouTube-проєкту відеозанять “Лаконічні уроки з української мови”.

Любить дітей та українську мову.

Зареєструватися на курс