linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Програма

Тема 3. Одяг. Лексика. Предмети одягу, види одягу. Граматика. Вказівні займенники these, those. Питальні займенники who, whose, what, which, where, when

 1. Усна мовленнєва взаємодія (монолог)
 2. Усна мовленнєва взаємодія (діалог)
 3. Письмова мовленнєва взаємодія (письмове повідомлення, творча робота)
 4. Проектна робота  

Тема 4. Харчування. Лексика. Продукти харчування, улюблені страви, страви в Україні та Великій Британії. Граматика.Неозначені займенники some, any, no. Займенники кількості і ступеню alotof / lotsof, much, many із злічуваними та незлічуваними іменниками

 1. Введення лексичних одиниць, аудіювання
 2. Опрацювання лексичних одиниць у простих реченнях (рівень висловлення), введення та опрацювання граматичних структур
 3. Опрацювання лексичних одиниць та граматичних структур в мінідіалогах
 4. Усна мовленнєва взаємодія (монолог)
 5. Усна мовленнєва взаємодія (діалог) 
 6. Письмова мовленнєва взаємодія (письмове повідомлення, творча робота)
 7. Проектна робота
 8. Введення лексичних одиниць, аудіювання
 9. Опрацювання лексичних одиниць у простих речення (рівень висловлення), введення та опрацювання граматичних структур
 10. Опрацювання лексичних одиниць та граматичних структур в мінідіалогах
 11. Усна мовленнєва взаємодія (монолог)