linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Програма

Розділ 2. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

  1. Клімат. Кліматотвірні чинники. Типи клімату 
  2. Кліматичні умови. Ресурсний потенціал атмосфери. Стихійні атмосферні явища
  3. Гідросфера та системи Землі. Світовий океан
  4. Води суходолу
  5. Біосфера. Ґрунти. Природні зони світу й України  

Розділ 3. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

  1. Географічний простір
  2. Демографічні процеси у світосистемі
  3. Глобальна економіка: світові ринки, глобальні ланцюги доданої вартості