1. Урок (шаблон)

  2. Урок (новий шаблон)

  3. Урок 28. Взаємне розташування прямих. Паралельні та перпендикулярні прямі, їх побудова за допомогою косинця і лінійки

  4. Урок 100. Коло. Довжина кола. Число π

  5. Урок 46. Додавання та віднімання мішаних чисел. Віднімання правильного звичайного дробу від 1. Віднімання звичайних дробів від натурального числа

  6. Урок 63. Розв’язування текстових задач

  7. Урок 62. Знаходження числа за його відсотком

  8. Урок 61. Знаходження відсотків від даного числа. Частина 2

  9. Урок 60. Знаходження відсотків від даного числа. Частина 1

  10. Урок 136. Розв’язування задач практичного змісту за допомогою рівнянь

  11. Урок 135. Розв’язування задач за допомогою рівнянь (на рух, спільну роботу тощо)

  12. Урок 134. Розв'язування текстових задач за допомогою рівнянь

  13. Урок 133. Розв'язування рівнянь. Частина 2

  14. Урок 132. Розв'язування рівнянь. Частина 1

  15. Урок 131. Рівняння. Основні властивості рівнянь

  16. Урок 128. Розв'язування вправ

  17. Урок 127. Перетворення виразів: розкриття дужок і зведення подібних доданків. Частина 2

  18. Урок 126. Перетворення виразів: розкриття дужок і зведення подібних доданків. Частина 1

  19. Урок 125. Розкриття дужок

  20. Урок 124. Подібні доданки та їх зведення

  21. Урок 123. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Частина 2

  22. Урок 122. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Частина 1

  23. Урок 121. Ділення раціональних чисел

  24. Урок 120. Застосування властивостей множення до розв'язування вправ

  25. Урок 119. Розподільна властивість множення раціональних чисел

  26. Урок 118. Переставна й сполучна властивості множення раціональних чисел. Коефіцієнт буквеного виразу

  27. Урок 117. Множення раціональних чисел

  28. Урок 116. Віднімання раціональних чисел. Частина 2

  29. Урок 115. Віднімання раціональних чисел. Частина 1

  30. Урок 114. Властивості додавання раціональних чисел

  31. Урок 113. Додавання двох раціональних чисел з різними знаками

  32. Урок 112. Додавання від’ємних раціональних чисел

  33. Урок 111. Порівняння раціональних чисел

  34. Урок 110. Цілі та раціональні числа

  35. Урок 109. Модуль числа

  36. Урок 108. Протилежні числа

  37. Урок 107. Координатна пряма. Координата точки на прямій. Відстань між точками на координатній прямій

  38. Урок 106. Цілі числа. Додатні та від’ємні числа. Число 0

  39. Урок 104. Діаграми. Кругові діаграми

  40. Урок 101. Круг. Круговий сектор. Площа круга

  41. Урок 95. Розв’язування текстових задач на суміші, сплави, відсотковий вміст

  42. Урок 94. Відсоткове відношення двох чисел і двох величин. Відсоткові розрахунки

  43. Урок 70. Піраміда

  44. Урок 69. Одиниці вимірювання об’єму. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Зв’язок між одиницями об’єму

  45. Урок 68. Просторові фігури. Елементи просторових фігур. Прямокутний паралелепіпед, куб та їх зображення. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда. Розгортка прямокутного паралелепіпеда та куба. Площі поверхонь паралелепіпеда та куба

  46. Урок 59. Поняття відсотка, зв’язок відсотків та десяткових дробів

  47. Урок 58. Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами і натуральними числами. Розв’язування задач практичного змісту на всі дії з десятковими дробами

  48. Урок 57. Ділення десяткових дробів

  49. Урок 56. Ділення десяткового дробу на натуральне число. Ділення натурального числа та десяткового дробу на десятковий дріб

  50. Урок 55. Окремі випадки множення десяткових дробів

  51. Урок 54. Множення десяткових дробів

  52. Урок 53. Віднімання десяткових дробів

  53. Урок 52. Додавання десяткових дробів

  54. Урок 51. Округлення десяткових дробів

  55. Урок 50. Порівняння десяткових дробів

  56. Урок 49. Поняття десяткового дробу. Читання і запис десяткових дробів. Перетворення звичайного дробу зі знаменником 10, 100, 1000 … на десятковий. Ціла та дробова частини десяткового дробу. Розміщення десяткових дробів на координатному промені

  57. Урок 48. Віднімання мішаних чисел. Розв’язування задач компетентнісного змісту

  58. Урок 45. Додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

  59. Урок 44. Знаходження числа за значенням його дробу (на основі означення дробу)

  60. Урок 43. Знаходження дробу від числа (на основі означення дробу)

  61. Урок 42. Порівняння звичайних дробів

  62. Урок 41. Мішані числа. Перетворення мішаного числа в неправильний дріб. Перетворення неправильного дробу в мішане або натуральне число

  63. Урок 40. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

  64. Урок 32. Квадрат і прямокутник. Периметр прямокутника та квадрата. Площі квадрата і прямокутника

  65. Урок 31. Трикутник, елементи трикутника. Периметр трикутника. Види трикутників за кутами. Види трикутників за сторонами. Сума кутів трикутника

  66. Урок 25. Кут та його градусна міра. Види кутів. Рівність кутів. Вимірювання та побудова кутів. Транспортир

  67. Підсумковий тест (шаблон)