linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Програма

Тема 4. Синтаксична норма

 1. Уживання похідних сполучників.
 2. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка.
 3. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. 
 4. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення.
 5. Односкладні й неповні речення.
 6. Прості ускладнені речення
 7. Правила побудови складних речень
 8. Логічні помилки в складних реченнях
 9. Систематизація й узагальнення вивченого «Синтаксична норма»

Тема 5. Пунктуаційна норма

 1. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні
 2. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями
 3. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення
 4. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями
 5. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими прикладками
 6. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими обставинами
 7. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями